Đất lấn chiếm được bồi thường khi thu hồi?

Tình trạng lấn chiếm đất xảy ra rất phổ biến hiện nay, khi bị cơ quan Nhà nước thu hồi thì đất này có được bồi thường không, đây là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm. Luật sư của Elpis Law xin tư vấn về vấn đề này như sau:

1. Đất lấn chiếm có được bồi thường về đất khi thu hồi không?

Căn cứ theo Điều 82 Luật Đất đai 2013 những trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất gồm:

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Căn cứ theo khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013 quy định nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp:

  • Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;
  • Đất không được chuyển quyền sử dụng đất mà do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.

Do vậy, đất lấn, chiếm khi bị thu hồi sẽ không được bồi thường về đất.

thu hồi đất lấn chiếm

2. Đất lấn, chiếm có được bồi thường về tài sản khi thu hồi không?

Căn cứ Điều 76 Luật Đất đai về bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất. Trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần nhưng được miễn tiền thuê đất. Trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Đối chiếu với các trường hợp trên thì đất lấn, chiếm không được bồi thường đối với tài sản trên đất khi bị nhà nước thu hồi.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn. Trường hợp quý khách hàng có khó khăn, thắc mắc hay có nhu cầu Luật sư tư vấn. Vui lòng liên hệ tới hotline 1900 633 298 để được tư vấn chi tiết miễn phí. Xin cảm ơn./

Bài viết liên quan

090.225.5492