Công ty FDI có được giảm vốn đầu tư?

Hiện nay có nhiều nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam muốn giảm vốn đầu tư của dự án. Vậy, pháp luật hiện hành có cho phép các nhà đầu tư giảm vốn không? Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của Luật sư Công ty Luật Kỳ Vọng Việt.

Giảm vốn đầu tư dự án

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Đầu tư 2020 không có điều khoản cụ thể quy định việc giảm vốn đầu tư của Công ty FDI

– Tuy nhiên, khoản 2 Điều 41 lại có quy định chung rằng:

            “2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

– Đối với Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định cụ thể về việc giảm vốn điều lệ. Cụ thể là:

  • Điều 68 quy định việc giảm vốn của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
  • Điều 87 quy định việc giảm vốn của Công ty TNHH 1 thành viên
  • Điều 112 quy định việc giảm vốn của Công ty cổ phần

2. Nhận định của Luật sư

  • Một là, việc giảm vốn đầu tư cũng nằm trong trường hợp làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư (IRC). Mặc khác, Luật Đầu tư tuy không có quy định giảm vốn đầu tư nhưng cũng không cấm các Công ty FDI giảm vốn
  • Hai là, các công ty FDI không chỉ chịu sự điều chỉnh của Luật Đầu tư mà còn chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Các Công ty FDI cũng thuộc một trong các loại hình doanh nghiệp. Do đó, hoàn toàn có thể giảm vốn điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp
  • Ba là, vốn điều lệ của Công ty FDI có thể đồng thời là vốn đầu tư hoặc nằm trong một phần vốn đầu tư. Vậy, khi giảm vốn điều lệ trên ERC thì nhà đầu tư buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh IRC liên quan đến vốn đầu tư

3. Kinh nghiệm thực tế

  • Trên thực tế, các tỉnh, thành phố không cấm các Công ty FDI giảm vốn đầu tư.
  • Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục này, Nhà đầu tư bắt buộc phải giải trình thuyết phục cả về căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế hoạt động kinh doanh của mình.
  • Điều này là hoàn toàn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện tại. Bởi lẽ, đã từng xuất hiện nhà đầu tư muốn đưa lợi nhuận về nước thông qua hình thức giảm vốn đầu tư để tránh việc đóng thuế. 

Nội dung tư vấn trên nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, nghiên cứu khoa học. Các trích dẫn có thể hết hiệu lực ở thời điểm Quý Khách xem bài viết này. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 1900 633 298 để được giải đáp chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm:

– Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần Công ty Việt Nam

– Công ty FDI có phải nộp báo cáo giám sát?

Bài viết liên quan

090.225.5492