Chồng vay nợ, vợ có phải trả không?

Trên thực tế có rất nhiều trường hợp chồng vay nợ nhưng vợ không hay biết. Vậy trong trường hợp này người vợ có nghĩa vụ phải trả nợ không?  Luật sư của Elpis Law tư vấn và giải đáp về vấn đề trên như sau:

Chồng vay nợ, vợ có phải trả?

Căn cứ theo Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

  1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.
  2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

Căn cứ theo Điều 37 Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng quy định:

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

  1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
  2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
  3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
  4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
  5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
  6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Như vậy, phải căn cứ vào mục đích vay để xác định người vợ có nghĩa vụ trả nợ không.

Trường hợp, chồng dùng số tiền đó mục đích vì nhu cầu của gia đình (ăn uống, mua sắm đồ dùng trong nhà, đóng học cho con…); do hai vợ chồng cùng thỏa thuận hoặc để bồi thường thiệt hại do hai vợ chồng cùng phải chịu thì người vợ có trách nhiệm trả nợ với người chồng.

Trường hợp, chồng vay tiền vì mục đích riêng tiêu sài cá nhân, nghĩa vụ phát sinh khi một bên vi phạm thì người vợ không phải trả nợ cùng.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn. Trường hợp quý khách hàng có khó khăn, thắc mắc hay có nhu cầu Luật sư tư vấn, vui lòng liên hệ tới hotline 1900 633 298 để được LUẬT SƯ của Luật Elpis Law tư vấn chi tiết miễn phí. Xin cảm ơn./

– Xem thêm Trách nhiệm liên đới của vợ chồng

Bài viết liên quan

090.225.5492