Chia thừa kế di sản là phần quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Chia thừa kế đối tới di sản là một phần quyền sử dụng đất của hộ gia đình

1. Chia thừa kế quyền sử dụng đất của hộ gia đình theo di chúc.

Khi người chết có quyền sử dụng đất trong hộ gia đình, thì việc phân chia di sản thừa thế được xác định là chia thừa kế đối với phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung cấp cho hộ gia đình.

Cần lưu ý những vấn đề sau khi chia di sản thừa kế đất hộ gia đình theo di chúc:

– Xác định chính xác phần tài sản là di sản;

– Người thừa kế được nhận thừa kế theo phần được chỉ định trong di chúc;

– Với những người được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động được nhận di sản thừa kế bằng 2/3 một suất thừa kế nếu chia theo pháp luật hoặc họ được hưởng phần ít hơn theo di chúc;

– Đối với phần tài sản được ghi nhận theo di chúc nhưng phần di chúc này không có giá trị pháp lý hoặc phần tài sản này không được ghi nhận trong di chúc hợp pháp thì được chia theo pháp luật.

2. Chia thừa kế quyền sử dụng đất của hộ gia đình theo pháp luật

Chia thừa kế theo pháp luật đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 650 Bộ luật dân sự 2015:

– Trường hợp có di chúc nhưng di chúc không hợp pháp theo quy định của pháp luật;

– Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc vào thời điểm mở thừa kế không còn tồn tại;

– Người được thừa kế theo di chúc nhưng không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản;

– Phần đất hộ đình chưa được định đoạt trong di chúc;

– Phần đất hộ gia đình có liên quan đến phần của di chúc mà không có hiệu lực pháp luật;

Khi xác định chia di sản thừa kế theo pháp luật thì cần lưu ý:

– Những người cùng hàng thừa kế thì được hưởng phần thừa kế ngang nhau nếu không có thỏa thuận khác;

– Hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu hàng thừa kế trước không còn ai hoặc toàn bộ những người hàng thừa kế trước đã từ chối hưởng di sản hoặc không có ai hưởng di sản thừa kế;

– Người thừa kế được quyền tặng cho phần tài sản mình hưởng cho người thừa kế hoặc cho người khác.

Những thông tin mà Công ty Luật TNHH Kỳ Vọng Việt đã cung cấp ở trên đây hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 298 để được tư vấn. Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm: Không được bán đất thờ cúng

Bài viết liên quan

090.225.5492