Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

Đối với mỗi loại đất khi cơ quan Nhà nước thu hồi sẽ được bồi thường, mức bồi thường sẽ được tính riêng cho từng loại đất. Đối với đất nông nghiệp khi cơ quan Nhà nước thu hồi sẽ được bồi thường như thế nào? Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm, Luật sư của Elpis Law xin tư vấn về vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 74 Luật Đất Đai 2013, người dân khi có đất bị thu hồi có đủ điều kiện sẽ được đền bù như sau:

Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

– Đền bù bằng đất:

Việc đền bù được thực hiện bằng cách giao đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi. Đất bị thu hồi là đất nông nghiệp thì sẽ được đền bù bằng diện tích đất nông nghiệp tương đương.

– Đền bù bằng tiền:

Trường hợp không có đất để đền bù thì người dân sẽ được bồi thường một khoản tiền bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm  thu hồi.

Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới, nếu có chênh lệch về giá trị thì phải thanh toán bằng tiền đối với phần chênh lệch đó.

Cách tính giá đền bù khi bị thi hồi đất nông nghiệp

Giá đền bù

Khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không thể bồi thường lại bằng một diện tích đất nông nghiệp khác thì sẽ thực hiện bồi thường bằng tiền.

Như vậy tiền đền bù đất sẽ được tính bằng:

Diện tích đất bị thu hồi (m2) x giá đền bù (vnđ/m2).

Các khoản hỗ trợ sản xuất

Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất theo Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Tiền hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm với cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn. Trường hợp quý khách hàng có khó khăn, thắc mắc hay có nhu cầu Luật sư tư vấn. Vui lòng liên hệ tới hotline 1900 633 298 để được tư vấn chi tiết miễn phí. Xin cảm ơn./

Bài viết liên quan

090.225.5492