Bạo lực gia đình khi ép con học tập quá sức

Có thể thấy rằng, trẻ em hiện nay phải chịu áp lực học tập từ rất sớm. Cha mẹ ép con học tập quá sức có được coi là hành vi bạo lực gia đình hay không?

Luật sư của Kỳ Vọng Việt xin tư vấn về vấn đề này như sau:

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 định nghĩa:

Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình”, và liệt kê 16 hành vi bạo lực gia đình.

Tại điểm o) Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, có quy định: “…o) Cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác;…”. Như vậy, theo quy định mới nhất thì hành vi cha mẹ cưỡng ép con cái học tập quá sức được xác định là bạo lực gia đình.

Việc xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình: người vi phạm phải chấm dứt hành vi bạo lực và có thể phải một số chế tài khác tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Nội dung tư vấn trên nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, nghiên cứu khoa học. Các trích dẫn có thể hết hiệu lực ở thời điểm Quý Khách xem bài viết này. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 298 để được tư vấn miễn phí. Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm: Lĩnh vực Hôn nhân và gia đình

Bài viết liên quan

090.225.5492