Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

1. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

– 01 giấy ủy quyền (Trường hợp nếu nộp đơn thông qua người đại diện);

– 01 Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (Trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoăc nộp trực tiếp vào tài khản của Cục Sở hữu trí tuệ)

– 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp (Mẫu số 03-KDCN ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

– 04 bộ ảnh chụp, bản vẽ của kiểu dáng công nghiệp;

– 01 bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác.

Thủ tục bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

2. Trình tự, thủ tục thực hiện

– Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

    • Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;
    • Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn. Trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn:

– Không sửa chữa thiếu sót

– Sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu

– Không có ý kiến phản đối

– Ý kiến phản đối không xác đáng

Thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn. Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn.

– Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Thời hạn công bố đơn: Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

– Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Thời hạn thẩm định nội dung: Không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn

– Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

    • Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
    • Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Những thông tin mà Công ty Luật TNHH Kỳ Vọng Việt đã cung cấp ở trên đây hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 298 để được tư vấn miễn phí và được hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan

090.225.5492