Bán di sản dùng để thờ cúng

1. Quy định pháp luật

Theo điều 645 Bộ luật Dân sự, di sản được dùng cho việc thờ cúng quy định:

Di sản chỉ được sử dụng cho việc thờ cúng mà không được chia thừa kế. Đồng thời, phần di sản này được giao cho người được chỉ định để quản lý việc thờ cúng.

Ngoài ra, cũng quy định về người quản lý di sản dùng để thờ cúng như sau:

– Người để lại di chúc chỉ định trong di chúc người quản lý phần di sản dùng để thờ cúng;

– Những người thừa kế giao phần di sản dùng cho việc thờ cúng cho người khác quản lý nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của người thừa kế;

– Người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản dùng để thờ cúng. Nếu những người thừa kế theo di chúc đều chết thì phần di sản dùng cho việc thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

bán di sản dùng để thờ cúng

2. Nhận định của Luật sư

Như vậy, phần di sản dùng vào việc thờ cúng chỉ được dùng cho việc thờ cúng. Di sản không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ người thừa kế hoặc người nào khác. Việc để lại di sản để thờ cúng được thực hiện theo ý chí của người lập di chúc. Phần di sản này không được chia thừa kế nên không được phép bán phần di sản này trừ trường hợp để thanh toán nghĩa vụ do người chết để lại mà toàn bộ di sản không đủ để thực hiện.

– Xem thêm Tiền tuất tử có phải di sản thừa kế?

Bài viết liên quan

090.225.5492